Wat is Interreg 5A?

ISE is een van de vele projecten gedeeltelijk gefinancierd door het EU Interreg 5A 2 Zeeën Programma. Dit programma wil samenwerking en grensoverschrijdende samenwerking stimuleren tussen de in aanmerking komende regio’s uit Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Interreg programma is gedeeltelijk gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

Welke types projecten kunnen gefinancierd worden? 

Het 2 Zeeën programma wil een innovatieve kennis-en onderzoek gebaseerde, duurzame en inclusieve 2 Zeeën regio ontwikkelen, waar natuurlijke bronnen beschermd zijn en waar de groene economie gepromoot wordt. Het Programma kan projecten gedeeltelijk financieren onder vier prioriteiten:

Prioriteit 1: Technologische en sociale innovatie

Prioriteit 2: Koolstofarme technologieën

Prioriteit 3: Aanpassing aan klimaatverandering

Prioriteit 4: Circulaire economie

Voor meer informatie: www.interreg2seas.eu